Odpowiadamy Mediom

  • 05-05-2020

Gazeta Lubuska Małgorzata Trzcionkowska z dnia 29 kwietnia 2020 dotyczy odroczenia płatności podatków od nieruchomości.

Gazeta Lubuska Małgorzata Trzcionkowska z dnia 29.04.2020r. (godz. 16:14)
Dzień dobry, zgłosił się do nas przedsiębiorca z Żar, bardzo rozżalony. Zwrócił się o odroczenie płatności podatku od nieruchomości o 6 miesięcy. Urząd karze mu przedstawić cały stos oświadczeń i zaświadczeń. Żeby je wszystkie zdobyć, potrzebowałby 2 tygodni. Wskazuje, że w Zielonej Górze maksymalnie uprościł procedury do jednego druku. http://www.zielona-gora.pl/PL/1769/Pomoc_dla_przedsiebiorcow/ Czemu w Żarach jest tak trudno uzyskac pomoc ?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 5.05.2020r. (godz. 12:57)
Każde postępowanie podatkowe jest inne i może dot. innego okresu.
Wnioski składane przez przedsiębiorców dot. również okresu z przed epidemii COVID-19, w związku z tym dot. składania dokumentów z różnego okresu czasu.
Miasto Żary udziela ulg podatkowych na indywidualny wniosek podatnika. Przy czym nie wystarczy powołać się na panującą pandemię CIVID-19 – uzasadnienie wniosku powinno wskazywać na konkretne przesłanki indywidualnej sytuacji podatkowej, które przekładać się będą na zasadność przyznania przez organ ulgi. W związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów, w ramach uzasadnienia należy przedstawić sytuację majątkową podatnika i jego branży, obecny stan przedsiębiorstwa, stan zatrudnienia oraz opisać wpływ obecnej sytuacji na jej pogorszenie.
Należy też wykazać negatywne skutki, jakie z dużym prawdopodobieństwem wystąpią w przypadku nieudzielenia ulgi podatkowej np. utrata płynności finansowej, konieczność redukcji zatrudnienia.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami, wezwanie do złożenia dokumentów jest uzależnione od uzasadnienia złożonego wniosku oraz od okresu jakiego dot. złożony wniosek.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją