Odpowiadamy Mediom

  • 02-06-2020

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 11 maja 2020 dotyczy szkolenia radnych.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 11.05.2020r. (godz. 11:35)
Proszę o udzielenie informacji dotyczących umowy z firmą Sputnik Software Sp. z o. o. dostawcą oprogramowania do obsługi posiedzeń Rady oraz szkolenia z systemu RADNI.INFO
 
1. Na jaki okres jest podpisana umowa?
2. Jaki jest koszt wykonania usługi przez firmę Sputnik 3. Czy szkolenie jest w ramach umowy? Jeżeli nie to jaki jest jego koszt?
4. Czy Urząd Miasta zakupił niezbędny sprzęt (tablety, komputery) dla radnych. Jeżeli tak to ile sztuk, od kogo i za jaka cenę?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 12.05.2020r. (godz. 11:48)
System RADNI.INFO jest częścią realizowanego projektu pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w ramach umowy zawartej z firmą Sputnik wyłonioną w przetargu.
Zakupiono 21 tabletów wraz z etui za kwotę 16 776,90 złotych. Wykonawca: SNT Group Ewa Uchman, ul. Podwale 12, 68-200 Żary.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją