Odpowiadamy Mediom

  • 27-08-2020

Justyna Bareła gazeta Regionalna z dnia 26.08.2020r., dot. rozpoczęcia roku szkolnego.

W odpowiedzi na Pani pytania wyjaśniam:
W bieżącym tygodniu odbyły się spotkania organu prowadzącego oraz nadzoru pedagogicznego w zakresie stosowania wytycznych MEN, MZ i GIS.
Zaproponowano dyrektorom różne przykłady stosowania się do zaleceń. Każda z placówek oświatowych dostosuje wytyczne do indywidualnych warunków lokalowych i kadrowych.  
 
1. W jaki sposób realizowane będzie zalecenie MEN by dzieci się nie grupowały (np. wyznaczenie różnych godzin rozpoczęcia lekcji, przerwy w różnym czasie, by nie spędzali wszyscy wolnego czasu w jednym miejscu, przypisanie uczniów do jednej klasy na cały dzień, wprowadzenie nauki na zmiany)?
  • Uruchomienie dodatkowych wejść do budynku szkoły.
  • Ustalenie harmonogramu korzystania ze stołówki szkolnej  rozdzielającego I-III  i IV – VIII,
  • Wprowadzenie różnego czasu rozpoczynania zajęć.
  • Przypisanie uczniów do jednej sali lekcyjnej.
  • Zwiększenie nadzoru nauczycieli podczas dyżurów w czasie przerw.
2. Jak prowadzone będą zajęcia wychowania fizycznego?
  • Blokowanie  zajęć wf po dwie godziny jednorazowo  dla danej klasy,
  • Prowadzenie zajęć w miarę możliwości na boiskach szkolnych.
  • Rezygnacja z kontaktowych gier zespołowych,
  • Dezynfekcja sali gimnastycznej po wyjściu każdej klasy.
3. Czy uczniom wydawane będą posiłki na stołówkach na takich samych zasadach jak w ubiegłych latach?
W większości szkół będzie obiad jednodaniowy. Posiłki będą wydawane w różnym czasie dla różnych klas .
 
4. Czy uczniowie będą musieli mieć maseczki na twarzy np. na przerwach i czy mają je mieć swoje, czy dostaną je w szkole? Analogicznie, czy nauczyciele w szkole będą chodzić w maseczkach/przyłbicach?
W częściach wspólnych szkoły ( np. korytarze, toalety)  uczniowie i pracownicy szkoły będą mieli obowiązek ochrony ust i nosa.  
 
5. Na jakich zasadach rodzice będą mogli wejść na teren szkoły i przedszkola? I w jaki sposób będą odprowadzać dzieci na zajęcia?
Rodzice nie będą wchodzić do budynków szkoły i przedszkola. Będą mogli wejść jedynie w wyjątkowych sytuacjach z zachowaniem obostrzeń sanitarnych ( maseczka, dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury ). W przedszkolu rodzice będą mogli wejść z dzieckiem do szatni. Również z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
 
6. Jak będzie wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego (na różne godziny dla różnych klas czy wszystkich razem)?
Rozpoczęcie roku będzie  zorganizowane osobno  dla klas pierwszych, na powietrzu lub w sali gimnastycznej. Pozostałe klasy będą miały spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych – każda klasa osobno na ustaloną godzinę.
 
7. Czy są plany, żeby przebadać nauczycieli na obecność koronawirusa albo robić takie testy w trakcie roku szkolnego?
Pytanie merytorycznie nie dotyczy Gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją