Odpowiadamy Mediom

  • 02-09-2020

Zapytanie z gazety Regionalna Justyna Bareła z dnia 26.08.2020r., dotyczy segregacji śmieci.

Zapytanie z gazety Regionalna Justyna Bareła z dnia 26.08.2020r. (godz. 11:25)
W nawiązaniu do zmian od 1 września co do sposobu odbierania śmieci od mieszkańców, proszę o odpowiedzi na pytania:
-kto i jak będzie kontrolował prawidłowość segregowanych śmieci; co mamy robić wtedy, gdy ktoś nam podrzuci śmieci do kubła w domu?
-jak będzie z odpowiedzialnością zbiorową za źle posegregowane śmieci na osiedlach? Czy będą miały one więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów?
-jeżeli mieszkam w domu jednorodzinnym i muszę segregować śmieci, to muszę mieć swoje dodatkowe kubły/ worki czy zostaną mi dostarczone? albo gdzie można je pobrać i czy jest to płatne?
-jak często odbierane będą śmieci segregowane z osiedli i domów prywatnych (chodzi o takie praktyczne informacje, gdzie mieszkaniec może np. znaleźć harmonogram wywozu śmieci?.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 02.09.2020 (godz. 8:50)
1. Kontrole będzie rozpoczynał operator czyli przedsiębiorca, który został wyłoniony w drodze przetargu   na wywóz, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy Żary o statusie miejskim. Przypominam, że od 1 września, każdy właściciel nieruchomości na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 zapewnia utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsce gromadzenia odpadów komunalnych dlatego też  to na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przygotowania takiego miejsca  tak aby  nie było możliwości podrzucania ,,śmieci’’ np.  powinny  być zamykane czy  monitorowane.  
2. Nowe przepisy zaczną  obowiązywać od 1 września br.  natomiast sankcją za nieprawidłową segregację bądź jej brak będzie zastosowanie tzw. opłaty sankcyjnej (dwukrotność stawki podstawowej tj. 48 zł od osoby). Taka opłata będzie nakładana na właściciela nieruchomości w przypadku domków jednorodzinnych oraz na Wspólnotę mieszkaniową w przypadku zabudowy wielolokalowej.
3. Pakiet worków w przypadku domków jednorodzinnych zostanie dostarczony przez operatora czyli spółkę PK. Pekom do końca sierpnia br.  Worki w każdej chwili można pobrać w siedzibie  PK Pekom  oraz Urzędu Miasta w Żarach
4. Częstotliwość  odbioru odpadów się nie zmienia, harmonogram odbiorów można pobrać ze strony  www.zary.pl w zakładce gospodarka-gospodarka odpadami-harmonogram wywozów, ze strony PK PEKOM oraz dostępny jest także za pośrednictwem aplikacji na smartfony "Kiedy wywóz"

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją