Odpowiadamy Mediom

  • 03-09-2020

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 1 września 2020 dotyczy zieleni pomiędzy ul. Zakopiańską a al. Wojska Polskiego i odmierzaczy czasowych.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 1.09.2020r. (godz. 10:56).
Zwracam się z prośbą o informacje ws. planowanej modernizacji terenu zieleni publicznej pomiędzy ul. Zakopiańską a al. Wojska Polskiego. Jaki koszt, kto i kiedy będzie wykonywał prace, na czym będą polegały zmiany?
Proszę także o informacje dot. montażu odmierzaczy czasowych przy sygnalizacji świetlnej. Gdzie, kiedy, przez kogo i z aile będą montowane? Co dzięki temu uda się uzyskać?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 3.09.2020 (godz. 11:08).
1.Inwestycja Modernizacji zieleni publicznej pomiędzy ul. Zakopiańską a al. Wojska Polskiego w Żarach jest na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zmiany polegać będą na przebudowie istniejących ciągów pieszych ( nowa nawierzchnia ) oraz wymianie istniejących ławek i koszy na śmieci. Na tym etapie nie znamy jeszcze kosztów związanych z realizacją zadania.
Równocześnie na wyżej wymienionym terenie prowadzona jest druga inwestycja w ramach zadania pn. Inwestujemy w zielone Żary polegająca na wykonaniu nowych nasadzeń drzew.
Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu na działce numer 335 obręb 0003 – projektowany Park dydaktyczny z mało znanymi roślinami jadalnymi (Park przy Szkole Muzycznej)”.
Wykonawca: „TAXUS” Małgorzata Grun z siedzibą przy ul. Ochla-Zielonogórska 1, 66-006 Zielona Góra, koszt: 41 069,16 zł brutto,
Inwestycja polega na wykonaniu nasadzeń roślin kolekcyjnych i miododajnych.
2. Odmierzacze czasowe będą montowane przy sygnalizacjach świetlnych na skrzyżowaniu ul. Artylerzystów i ul. Ułańskiej oraz skrzyżowaniu ul. Artylerzystów, ul. Legionistów i ul. Przeładunkowej w Żarach.
W chwili obecnej Urząd posiada dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadania i będzie przygotowywał postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy.
Dzięki zamontowaniu odmierzaczy czasu usprawniony zostanie ruch pojazdów (ruszanie pojazdów) na tych skrzyżowaniach.
Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją