Odpowiadamy Mediom

  • 16-09-2020

Gazeta Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 9 września 2020 dotyczy szczepień przeciwko grypie.

Zapytanie z gazety Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 9.09.2020r. (godz. 10:14)
Proszę o udzielenie informacji na temat Szczepień przeciwko grypie. Ile w tym roku zostało zakupionych? Kiedy trafią do przychodni? i Ile kosztowały?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 10.09.2020r. (godz. 13:54)
W odpowiedzi na poniższe pytania informuję, że zgodnie z zawartą umową z Centrum Medycznym ESKULAP w Żarach (realizator szczepień) za wykonanie jednego szczepienia p. grypie gmina płaci realizatorowi kwotę w wys. 45,00 zł Brutto, która to obejmuje zakup szczepionki, kwalifikacyjne badanie lekarskie, koszt podania szczepionki, koszt iniekcji i akcji promocyjnej.
Łącznie w ramach posiadanych środków szczepieniem może zostać objętych 822 mieszkańców naszego miasta powyżej 65 r. ż.
Wobec faktu, że to nie nasz Urząd zakupuje szczepionki tylko realizator, proszę o skierowanie pozostałych pytania do Centrum Medyczne ESKULAP.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją