Odpowiadamy Mediom

  • 09-08-2021

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 28 kwietnia 2021 dotyczy nawierzchni przy ul. Niepodległości.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 28.04.2021r. (godz. 15:22)
Mam pytanie dot. naprawy nawierzchni przy ul. Niepodległości. Mieszkańcy mówią, że jest ona niewystarczająca, z uwagi na to, że co chwila powstają nowe dziury. Z informacji uzyskanej od mieszkańców wynika, że została właśnie wykonana naprawa poprzez zasypanie dziur piaskiem, ale jak twierdzą mieszkańcy, nie został on nawet ubity. Dodatkowo, woda z drogi ma spływać na posesje, co związane jest z kolejno usypywanymi warstwami na drodze. Bardzo proszę o komentarz.
Kto wykonuje naprawy, w ramach jakiego zadania, za ile? Czy są one wykonywane doraźnie? Gdzie należy zwrócić się w przypadku konieczności naprawy? Czy planowane jest położenie dywanika asfaltowego i kiedy?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 29.04.2021 (godz. 11:57)
Żadne z prowadzonych prac na drogach o nawierzchni asfaltowej nie były, nie są i nie będą prowadzone z wykorzystaniem piasku. Naprawy nawierzchni dróg gdzie jest asfalt wykonywane są rozgrzaną masą asfaltową (tzw. masa na gorąco), specjalnymi mieszankami bitumicznymi (tzw. masa na zimno – ale te wykorzystywane są w okresie zimowym) lub z wykorzystaniem grysów i emulsji (konserwacja nawierzchni, usuwanie małych ubytków, usuwanie spękań poprzecznych, podłużnych lub siatkowych). Prace na drodze wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Komunalne Pekom S. A. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Zarach w ramach bieżącego utrzymania dróg, a rozliczenie wykonanych napraw regulowane jest w oparciu o kosztorysy powykonawcze. Nadzór na jakością wykonanych prac oraz nad prawidłowością rozliczenia wykonanych robót ma powołany inspektor nadzoru z aktualnymi uprawnieniami budowlanym obejmującymi zakres drogowy.
Do czasu gruntownej przebudowy ulicy Westerplatte i Niepodległości, drogi będą utrzymywane w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją