Odpowiadamy Mediom

  • 09-08-2021

Gazeta Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 19 maja 2021 dotyczy prac na terenie folwarku.

Zapytanie z gazety Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 19.05.2021r. (godz. 9:42)
Prace na terenie folwarku. Remont dachu stajni. Koszt inwestycji i zamontowanie stołów z ulicy Cichej. Kiedy z inwestycji będzie można korzystać?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 20.05.2021r. (godz. 8:56)
Remont dachu stajni - koszt 196 117,35 zł brutto. Po remoncie dachu obiekt (była stajnia) będzie wykorzystywany jako zaplecze techniczne i magazynowe dla budynków pofolwarcznych i terenu parkowego.
Odnowienie, oczyszczenie z napisów i zamontowanie stołów z ulicy Cichej - koszt  7 500,00 zł. Po zamontowaniu stołów teren będzie udostępniony mieszkańcom w trakcie imprez organizowanych na folwarku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją