Odpowiadamy Mediom

  • 09-08-2021

Gazeta Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 19 maja 2021 dotyczy oświetlenia ul. Śląska, remont ul. Sarniej i Dziewina.

Zapytanie z gazety Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 19.05.2021r. (godz. 9:42)
1. Oświetlenie ledowe na ulicy Smoczyka i Śląskiej. Kiedy planowane jest wykonanie inwestycji, i jaki obszar obejmie, oraz jaki fundusze zaplanowano na tę inwestycję? Złożono 4 oferty na wykonanie inwestycji i czy zostały już rozstrzygnięte?
2. Wstrzymane zostały prace na ulicy Sarniej i Dziewina. Kiedy znów ruszą i czym powodowana jest przerwa?
 
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 20.05.2021r. (godz. 13:35)
Pyt.1- Termin realizacji inwestycji, to 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z Wykonawcą. Budowa oświetlenia obejmuje odcinek ulicy Śląskiej od skrzyżowania z ul. Smoczyka do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego. Zgodnie z informacją załączoną do postępowania przetargowego (BIP) Zamawiający zaplanował na sfinansowanie zamówienia kwotę 166.400,00 zł. brutto.
Pyt.2 Wstrzymanie prac na ul. Sarniej spowodowane było koniecznością usunięcia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej kd 315mm z istniejąca kanalizacją sanitarna ks200mm . Prace zostaną wznowione w dniu 21.05.2021 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją