Odpowiadamy Mediom

  • 23-09-2021

Gazeta Regionalna Justyna Bareła z dnia 7 czerwca 2021 dotyczy dotacji dla szkół i przedszkoli.

Zapytanie z gazety Regionalna dziennikarz Justyna Bareła z dnia 7.06.2021r. ( godz. 12:49)
Proszę o informację, dotacje jakiej wysokości otrzymują niepubliczne szkoły, przedszkola i żłobki na terenie miasta?
Jakie są kwoty na dziecko, i ile to jest np. rocznie, w skali pół roku (w zależności od tego, jak są rozliczane). Poproszę kwotę np. wydaną albo planowaną w budżecie na 2021 rok. Proszę też o informację na jaką pulę środków mogą liczyć poszczególne placówki.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 10.06.2021r. (14:11)
Dotacja na ucznia w przedszkolu niepublicznym wynosi – 799,89 zł
Dotacja na ucznia w szkole niepublicznej wynosi – 539,04 zł
Łączna kwota dotacji za 5 miesięcy roku 2021 wyniosła: 2 916 435,47 zł
 
Dotacja podmiotowa udzielana przez Gminę Żary o statusie miejskim - dla każdej szkoły niepublicznej i każdego przedszkola niepublicznego zależy od liczby uczniów w tych placówkach.
Dotacja udzielana jest na każdego ucznia zgłoszonego przez placówkę do 5-tego każdego miesiąca, stan najpierwszy dzień miesiąca.
Żłobki niepubliczne na terenie miasta Żary otrzymują dotację w wysokości po 250 zł na dziecko zamieszkałe na terenie miasta Żary, którego rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni , świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą. Dotacja może być również udzielona na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy po uprzednim zawarciu z tą gminą porozumienia.
W roku 2020 na cztery żłobki niepubliczne przyznano dotację w łącznej wysokości 253 244,00 zł.
W roku 2021 kwota zaplanowanej dotacji dla żłobków niepublicznych wynosi 522 000,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją