Odpowiadamy Mediom

  • 30-09-2021

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 10 sierpnia 2021 dotyczy ronda na ul. Zielonogórskiej.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 10.08.2021r. (godz. 15:22)
W związku z kilkukrotnymi zalaniami, jakie miały miejsce na nowo oddanym rondzie u zbiegu ulicy Zielonogórskiej i al. Jana Pawła II, mam prośbę o komentarz. Po pierwsze czy miasto złożyło reklamację na sposób wykonania remontu? Jeżeli tak, to czy do firmy wykonującej projekt czy do wykonawcy? Po drugie chciałabym się dowiedzieć, jak miasto zamierza rozwiązać problem zalewania ulicy, a także szkód, które woda powoduje w parku. Chciałabym też poznać koszt napraw alejek i innych uszkodzonych elementów infrastruktury parku, a także czy naprawy są pokrywane z budżetu miasta, czy kosztami obarczeni zostaną odpowiedzialni za zalania. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź!
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 12.08.2021 (godz. 7:40)
Odnosząc się do kolejnego zdarzenia dotyczącego odbioru wód opadowych w związku z opadami ponadnormatywnymi, które miało miejsce w Żarach informuję, że zadanie dotyczące przebudowy ulicy Zielonogórskiej zostało wykonane zgodnie z uzgodnioną dokumentacją , w oparciu o warunki wydane przez Wody Polskie. Jednocześnie informuję, że wystąpiliśmy o zgodę na wykonanie dodatkowych przelewów z istniejącej instalacji do odbiornika jakim jest rzeka Żarka. Obecnie analizujemy techniczne możliwości wykonania tych przelewów, aby złożyć dokumentację w Wodach Polskich, celem otrzymania zgody na takie rozwiązanie. Ciągi piesze w parku są utrzymywane w ramach bieżącego utrzymania parku i nie ponosimy z tego tytułu dodatkowych kosztów. Powyższe informacje są zbieżne z naszym stanowiskiem wyrażonym przez Pana Daniela Babulę Zastępcę Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w wydaniu gazety Regionalna z 23.07.21r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją