Sprostowania, komentarze

  • 30-04-2021

‼ ‼Kolejne sprostowanie nieprawdziwych informacji – gazeta Regionalna ‼‼ Remont ul. Zwycięzców będzie!!!

Tak jak urzędnicy i część radnych z Zatorza obiecali, tak też będzie. Miasto nie rezygnuje z przebudowy ul. Zwycięzców. Projekt przygotowany przez Urząd Miejski w Żarach nie uzyskał koniecznej akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kontekście zamiany kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową. W dalszym ciągu uważamy, że nawierzchnia asfaltowa jest najlepszym rozwiązaniem w tym miejscu ze względu na komfort życia mieszkańców (hałas). W związku z powyższym zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z nową propozycją wykorzystania kostki brukowej z drogi na wykonanie zatoczek parkingowych na tej inwestycji. Liczymy, że osiągniemy kompromis i jeszcze w tym roku remont się rozpocznie.
  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją