Materiały prasowe

  • 04-03-2015

Umowa na dofinansowanie przebudowy ul. Żagańskiej podpisana

   W dniu 02 marca 2015 roku w Gorzowie Wlkp. została zawarta pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Katarzyną Osos a  Burmistrzem Miasta Żary - Danutą Madej umowa o dofinansowanie  środkami pochodzącymi  z  budżetu  państwa  zadania pn.: „Przebudowa ulicy Żagańskiej w Żarach” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W wyniku powyższego Urząd Miejski w Żarach otrzyma dotację celową z budżetu państwa na to zadanie w kwocie 3.000.000,00 zł, co dodatkowo zwiększy po stronie dochodów budżet miasta.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją