Materiały prasowe

  • 25-03-2015

Spotkanie dotyczące Kontraktu Lubuskiego

      23 marca w sali konferencyjnej żarskiego Ratusza zorganizowana została prezentacja projektów składanych przez miasto do Kontraktu Lubuskiego. W spotkaniu uczestniczyli żarscy radni, którzy wyrazili duże zainteresowanie planowanymi projektami inwestycyjnymi.
Gmina Żary o statusie miejskim złożyła aplikację do Kontraktu Lubuskiego we wrześniu 2014 roku zawiązując porozumienie z miastem Żagań. Porozumienie złożone z miast Żary i Żagań nie stanowiło zwartego obszaru funkcjonalnego dlatego w styczniu 2015 roku podpisano aneks do porozumienia zapraszając do współpracy Gminę Żary oraz Gminę Żagań. Obecnie Żarsko Żagański Obszar Funkcjonalny (ŻŻOF) tworzą cztery gminy, które wspólnie starają się o dofinansowanie pięciu projektów:
1. Projekt gospodarczy – zakładający m.in. dalsze uzbrojenie żarskiej strefy gospodarczej „Lotnisko”, stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych przy ul. Żagańskiej, budowę hali produkcyjno – magazynowej dla inkubatora przedsiębiorczości, wspólną promocję gospodarczą czterech gmin oraz szkolenia dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą.
2. Ścieżka rowerowa łącząca gminy ŻŻOF – ścieżka rowerowa zaplanowana od Sieniawy Żarskiej, przez ul. Moniuszki, Al. Jana Pawła II, ul. Żagańską, dalej przez Żagań do Tomaszowa.
3. Projekt komunikacyjny – zakładający budowę sieci ścieżek rowerowych w mieście, kładkę pieszo rowerową nad torami pomiędzy ul. Górnośląską i Przeładunkową, wymianę wiat przystankowych, instalację stojaków i wiat na rowery m.in. przy żarskich szkołach, elektroniczny system informacji pasażerskiej dla wszystkich gmin ŻŻOF wraz z elektronicznymi tablicami wyświetlającymi rzeczywisty czas przyjazdu autobusu na najważniejszych przystankach w mieście oraz budowa przystanku kolejowego „Żary Osiedle Moniuszki”.
4. Projekt termo modernizacyjny – w ramach którego zaplanowano termomodernizację 19 obiektów w Żarach, głownie edukacyjnych.
5. Projekt edukacyjny – mający na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach gimnazjalnych, przygotowanie uczniów do wyboru drogi zawodowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją