Materiały prasowe

  • 16-02-2016

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli.

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
TERMINARZ REKRUTACJI:
  • 1 marca – 11 marca 2016r.: Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (druk deklaracji kontynuacji)
  • 15 marca – 8 kwietnia 2016r.: Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola)
  • 8 kwietnia  – 15 kwietnia 2016r.: Postępowanie rekrutacyjne
  • 22 kwietnia 2016r. godz. 9.00: Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych. Listy zawierają:- imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,  - najniższą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania.
Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.
Więcej informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury i Sportu urzędu Miejskiego w Żarach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją