WSPÓŁPRACA I PROJEKTY

  • 10-03-2021

Projekt: „Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole dbającej o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”

Uczestnictwo Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach w projekcie: Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole dbającej o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
Projekt: „Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole dbającej o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” to projekt partnerski Instytutu Edukacji Pozytywnej, Polskiego Centrum Mediacji i Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, którego celem głównym jest upowszechnianie zasad prawidłowej komunikacji oraz mediacji szkolnej i rówieśniczej w szkłach, jako metod rozwiązywania sporów i konfliktów oraz przeciwdziałania agresji i przemocy poprzez doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i rodziców.
Termin realizacji projektu: 05.10.2020 – 31.12.2020 r.
Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 
Co otrzymała nasza szkoła w ramach programu?
1. Kursy na platformie zgodne ze standardami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Dziecka – mediacje 50 godzin, komunikacja bez przemocy 20:
- 20 godzin wykładów na żywo dla nauczycieli;
- 20 godzin wykładów na żywo dla dyrekcji;
- 5 godzin wykładów na żywo dla uczniów;
- 10 godzin wykładów na żywo dla kandydatów na szkolnych opiekunów mediacji.
2. Konsultacje specjalistyczne podejmowanych działań;
3. Materiały dodatkowe dostępne wyłącznie w programie SMP;
4. Opiekę Fundacji, także po zakończeniu projektu;
5. Certyfikat potwierdzający udział placówki w Programie.
 
W szkoleniach wyżej wymienionych i kursach na platformie wzięło udział:
- 7 nauczycieli
- 3 dyrektor i zastępcy
- 6 uczniów.
W przyszłości, po powrocie uczniów do szkół, szkoła zamierza uruchomić uczniowski klub mediacyjny.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją